เกี่ยวกับเราชื่อเสียงและมาตรฐานด้านคุณภาพยาวนานกว่า 45 ปี

   บริษัท  อีสออน อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ตู้ระบบควบคุมไฟฟ้าและเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่ชนิดแห้งตะกั่วกรดแบบปิดมิดชิด รวมถึงแบตเตอรี่ชนิด นิเกิล-เมทัลไดร์ดซึ่งอยู่ภายใต้ยี่ห้อ “ซันนี่”

ผลิตภัณฑ์โคมไฟฉุกเฉินยี่ห้อ “ซันนี่”  มีจำหน่ายในท้องตลาดมายาวนานกว่า 45 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราได้จำหน่ายไปสู่ตลาดทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป ร้านค้ากลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์กระจายสินค้า กลุ่มโมเดิร์นเทรดและรวมถึงบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ของซันนี่ ได้ผ่านการทดสอบและการรับรองมาตรฐาน โดยสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ ได้เป็นผู้ขายรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1102-2538 ในวันที่ 24 กรกฏาคม  2538  และได้รับมาตรฐาน มอก. 1955-2542 จนถึงปัจจุบันและมีการปรับปรุงพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนได้รับมาตรฐาน มอก. 1955-2551

บริษัทเราไม่เพียงแต่ทำการปรับปรุง พัฒนา ผลิตภัณฑ์ แต่ยังรวมถึงการพัฒนาด้านกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงการพัฒนาด้านการสรรหาคู่ค้าในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้กับเรา เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมถึงการบริหารบุคลากรโดยการจัดฝึกอบรม และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่หนึ่ง ซึ่งทั้งหมดเราใช้ระบบการบริหารคุณภาพ ISO เป็นแนวทางในการพัฒนา

บริษัทเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดด้านนวัตกรรมระบบโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ในส่วนภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งจะพัฒนาความสามารถในการผลิตให้เป็นเลิศทางด้านคุณภาพ สินค้าได้รับมาตรฐานทั้งในประเทศและสากล และใช้กระบวนการผลิตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ระบบ Lean เข้ามาบริหารกำจัดความสูญเปล่าหรือความสูญเสียกระบวนการ เพื่อให้เพิ่มผลผลิต ลดความผิดพลาด สร้างประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งยัง เพิ่มคุณค่าในส่วนของงานบริการรวดเร็วให้ลูกค้าพึงพอใจ


 
Scroll To Top

ชันนี่ สำนักงานใหญ่


02-378-1034-5

02-731-1417-8

CONTACT US


ติดตามชันนี่ โชเชียล เน็ทเวิร์ค เพื่อติดต่อกับเราและแชร์ความคิดเห็นในแบรนด์และบริการของเรา