การบริการเงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกัน (Warranty)

• หลอดไฟ (สำหรับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน) 10  ปี
• หลอดไฟ (สำหรับโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน) 3  ปี
• แผงวงจร 5  ปี
• แบตเตอรี่ (สำหรับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน) 2  ปี
• แบตเตอรี่ (สำหรับโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน) 3  ปี

1. รับประกันเฉพาะหลอดไฟ วงจร และแบตเตอรี่ ระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
2. เครื่องซึ่งเกิดความเสียหายดังกรณีต่อไปนี้ จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกัน
    2.1 การเสีย ซึ่งเกิดจากการใช้ผิดวิธีตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
    2.2 การเสีย ซึ่งเกิดจากการดัดแปลงสภาพ หรือถูกซ่อมมาก่อนโดยช่างที่ไม่ใช่พนักงานของทางบริษัทฯ หรือช่างที่บริษัท ไม่เห็นชอบด้วย
    2.3 กรณีไม่มีบัตรรับประกัน หรือมีการแก้ไขในบัตรรับประกัน รวมทั้งบัตรรับประกันไม่มีตราประทับของทาง บริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย
3. แบตเตอรี่ซึ่งเกิดความเสียหายดังกรณีต่อไปนี้ จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกัน
    3.1 การอัดประจุเข้าแบตเตอรี่เป็นการอัดประจุแบบเร็ว (QUICK CHARGE)
    3.2 วงจรอัดประจุไม่ตัดเมื่อแบตเตอรี่เต็ม (OVER CHARGE)
    3.3 การนำแบตเตอรี่ไปใช้งานที่กระแสสูงหรือ นำขั้ว (+) และขั้ว (-) ของแบตเตอรี่มาช๊อตกัน
    3.4 ใช้งานแบตเตอรี่จนประจุหมดและไม่รีบนำมาอัดประจุไฟใหม่ทันที จะทำให้ประจุแบตเตอรี่ไม่เข้า ทำให้เสียหายได้
    3.5 เก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิปกติแล้ว ไม่มีการอัดประจุเข้าแบตเตอรี่ทุกระยะ 30-60 วัน
    3.6 แบตเตอรี่บวม แตก หรือชำรุด โดยที่ไม่เกิดจากการขนส่งของทางบริษัทฯScroll To Top

ชันนี่ สำนักงานใหญ่


02-378-1034-5

02-731-1417-8

CONTACT US


ติดตามชันนี่ โชเชียล เน็ทเวิร์ค เพื่อติดต่อกับเราและแชร์ความคิดเห็นในแบรนด์และบริการของเรา